Hungarian Association for Research in Vision and Ophthalmology

A HARVO eddigi hét éves tevékenységéről PDF Print E-mail

A hazai szemészet kutatói évtizedek óta képviselik a magyar szemészeti kutatást, és Magyar Szemorvostársaságot az Egyesült Államokban évente rendezett Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) kongresszusán ahol a világ minden tájáról gyűlnek össze alapkutatók és klinikusok a szemészet és a látás legújabb eredményeinek megvitatására. A szervezet ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít a nemzeti kutatómunka fejlesztésére. Ennek érdekében hozta létre az ARVO Tagozatok (Chapter Affiliate) intézményét, amelyek célja és feladata a szemészeti kutatás elősegítése nemzeti szinten, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, az eredmények bemutatásának anyagi támogatása (pl. ARVO kongresszusi részvétel).

 

Megalakulás. A hazai ARVO Chapter Affiliate társaság megalakítására 2007. március 26-án a budapesti Szemészeti Klinikán került sor, amelynek neve HARVO – Hungarian Association for Research in Vision and Ophthalmology lett. A HARVO a Magyar Szemorvostársaság (MSZT) támogatásával, annak szekciójaként alakult meg, 51 alapító taggal. Az alakuló ülésen előzetesen az alapító tagok által kitöltött kérdőívek elemzése után a megválasztott vezetőséget a következő személyek alkották: elnök: Prof. Dr. Németh János (Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika, Budapest), titkár: Dr. Resch Miklós (Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika, Budapest), tagok: Prof. Dr. Berta András (DEOEC Szemészeti Klinika, Debrecen), Prof. Dr. Holló Gábor (Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika, Budapest), Prof. Dr. Kolozsvári Lajos (Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinika, Szeged), Dr. Kovács Illés (Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika, Budapest), Prof. Dr. Szél Ágoston (Semmelweis Egyetem, Anatómiai és Humánmorfológiai Intézet, Budapest). A megalakuló ülést követően benyújtott pályázat elbírálását az ARVO elvégezte és 2008. január 1-vel hivatalosan jóváhagyta a HARVO működését. A HARVO a világon negyedikként alakult Chapter Affilate szervezet a jelenleg működő 13 között. A szervezeteket összefogó International Chapter Affiliates Council részére minden évben beszámolót küldtünk be, és az elérhető anyagi támogatásért évente sikerrel pályáztunk. A HARVO vezetőségének elnöke 2007 óta tagként részt vesz az International Chapter Affiliates Council munkájában, és 2009-2013 időszakban az ARVO International Members Committee elnöki tisztségét is betöltötte.

Tevékenység. A Chapter Affiliate-k munkáját az ARVO működési szabályzata és az MSZT alapszabálya együttesen határozzák meg. Az ARVO nem csak évről évre megújuló pályázati lehetőséget biztosít, de kötelezettségeket is állít a nemzeti szervezetekkel szemben. Mindezek alapján a HARVO működése két fő tevékenységből áll, egyrészt hazai tudományos szimpóziumok (un. HARVO Szimpózium) szervezése, másrészt fiatal kutatók részvételének támogatása az ARVO kongresszuson (un. HARVO Travel Grant). A tevékenység részletei megtekinthetők a www. harvo.org honlapon, amelyet a HARVO vezetősége üzemeltet. Az alapítás óta eltelt 7 év tevékenysége az alábbiakban foglalható össze.

Szimpózium. A HARVO 2008 óta minden évben a Magyar Szemorvostársaság éves kongresszusának keretében tartja szimpóziumát, idén a 7. alkalommal került erre sor Pécsen, 2014. június 27-én. Minden évben egy-három nemzetközileg elismert (általában egy külföldi és egy magyar) előadó neve fémjelezte, akiknek részvételét a pályázott keretből biztosította a társaság. A HARVO szimpóziumokon az előző év Travel Grant győztesei is bemutathatták kutatási eredményeiket rövidebb előadások keretében.

Az első szimpóziumnak az ideihez hasonlóan Pécs városa adott otthont, a neves előadók között szerepeltek Martine J. Jager szemészeti onkológus Hollandiából, a bécsi szemészeti klinikák vezetői: Susanne Binder retina alapkutató és sebész valamint Ursula Schmidt-Erfurt, aki szintén elsősorban a látóhártya betegségeivel foglalkozik. Neves hazai előadók közül az alapító tag Szél Ágoston professzor számolt be a retina morfológiája terén végzett kutatásairól és az alapkutatás informatikai irányát képviselő, a bionikus szem fejlesztője, Prof. Roska Tamás akadémikus is bemutatta eredményeit.

A második HARVO szimpóziumra Budapesten került sor, amelyet az elsőhöz hasonló széles körű érdeklődés fogadott, a HARVO tagok száma elérte a 185-öt. A meghívott vendég Wolfgang Drexler Cardiffből a mára már mindennapi módszerré vált optikai koherencia tomográf egyik megalkotója és továbbfejlesztője foglalta össze a műszerfejlesztés jövőjét „Where is ophthalmic OCT heading?” című előadásában. Ezt követően Benedek György professzor a Szegedi Tudományegyetem Élettani Intézetének vezetője, látásélettan kutató a párhuzamos látópályák élettanáról, anatómiájáról és potenciális klinikai jelentőségéről adott összefoglalót. A Magyar Szemorvostársaság 2009. évi Kongresszusa a HARVO szimpóziumon túl otthont adott a South-East European Ophthalmological Society (SEEOS) kongresszusának is. Az ARVO vezetőségének javaslata alapján, Prof. Németh János kezdeményezésére a HARVO mintájára újabb ARVO Chapter Affiliate alapítására került sor, amelynek neve: South-East European Association for Research in Vision and Ophthalmology (SEE-ARVO). A SEE-ARVO elnöke Prof. Petja Vassileva (Bulgária), titkára Dr. Somfai Gábor Márk (Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika) lett, célja a dél-kelet európai régió országainak támogatása a HARVO tevékenységéhez hasonlóan.

A harmadik szimpóziumot 2010-ben rendeztük Szegeden. Fő meghívottunk, az ARVO akkori elnöke, Jonathan Mark Petrash professzor hosszabb látogatást tartott Magyarországon, a Semmelweis Egyetemen két előadásban mutatta be kutatómunkájának legjelentősebb eredményeit. Az előadó biokémiai szempontból közelített meg két különböző szemészeti megbetegedést, mint a szürkehályog és a diabeteses retinopathia. A 3. HARVO szimpóziumon New Developments in Diabetic Eye Disease címmel tartott a szemészeti kutatást végzők, de szakvizsgára készülők, illetve elméleti intézetek dolgozói számára is hasznos előadást. Látogatását követően több hazai szemorvossal sikerült kialakítani együttműködést, meghívására meglátogatták kutatóközpontját. A hazai kutatást Prof. Dr. Mátyus Péter képviselte, aki a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézete és a Szemészeti Klinika gyógyszerkutatásban kialakított együttműködéséről számolt be.

A negyedik szimpóziumnak 2011-ben Siófok adott otthont. A magyar, de régóta az Amerikai Egyesült Államokban dolgozó Fiser József fogadta el meghívásunkat és a szemészet és élettan határterületét képviselő témában „Szemmozgások mintázatának változása életkorral járó látótér károsodások esetén” címmel tartott előadást. A hazai eredményeket Prof. Nagy Zoltán Zsolt előadása képviselte a lézerek új alkalmazási területeivel kapcsolatban. A bonni kutató Boris V. Stanzel a szövettenyésztés és a retina pigmenthám (RPE) pótló terápia vonatkozásában tartott előadást a magyar szemorvosok számára.

Ugyanabban az évben a HARVO a szomszédos Ausztria testvérszervezetével, az AARVO-val közös szimpóziumot is rendezett.  A HARVO küldöttjei az ausztriai Mayrhofenben vendégeskedtek és tartottak előadásokat, majd a következő évben mi láttuk vendégül az osztrák kollégákat. A mayrhofeni kongresszus részletes programja az Osztrák Szemorvostársaság folyóiratának, a Spektrum der Augenheilkunde  különszámában megjelent. A magyar résztvevők közül előadásáért az AARVO támogatásával díjat nyert Kovács Illés (Budapest) a 2012. évi ARVO kongresszuson, Tóth-Kovács Katalin (Pécs) a 2011. évi EVER kongresszuson való részvételre.

2012-ben az ötödik HARVO szimpóziumára szintén Siófokon került sor, ahol viszonoztuk az előző évi AARVO meghívását és az ő képviseletükben több előadás hangzott el. Martine J. Jager professzor második alkalommal az idős kor szemre gyakorolt hatásait foglalta össze. Az osztrák küldöttséget Herbert Reitsamer professor vezette, előadásában a szem véráramlása és a szemnyomás közötti összefüggésekről számolt be.

A hatodik szimpóziumra az MSZT kongresszusának keretében ismét Siófok adott otthont 2013 nyarán. Ezúttal Rudolf Guthoff professzor a rostocki Szemészeti Klinika vezetője a corneális idegek és a diabetes összefüggéseiről tartott előadás. A californiai Berkley egyetemről érkezett Denis M. Levi professzor és a budapesti Vidnyánszky Zoltán professzor az amblyopia kutatás különleges aspektusait elemezte előadásukban.

A HARVO szimpóziumot három alkalommal is megtisztelte jelenlétével az ARVO akkori elnöke: Martine J. Jager két alkalommal és Mark J. Petrash.

Utazási támogatás. A HARVO Travel Grant, amely éves pályázatok útján nyerhető el, az utóbbi 7 évben összesen 28 fiatal (35 év alatti) kutató számára biztosította az ARVO kongresszusi részvételhez az utazási és szállásköltségeket (kezdetben Fort Lauderdale, majd Seattle illetve Orlando városokban).  A forrást az ARVO-tól évente elnyert pályázat és a MSZT biztosította. Minden pályázó csak egy alkalommal részesülhetett díjazásban, így volt biztosítható a minél szélesebb körű hozzáférés ezen támogatáshoz. A Travel Grant a kongresszusi részvétel mellett számos nemzetközi kapcsolat kiépítésére és további kutatóutak, együttműködések kialakítására is lehetőséget kínált. A Travel Grant jóvoltából részt vehettek az ARVO kongresszusán

2008-ban: Dr. Berta Ágnes (Budapest), Dr. Fejes Imre (Szeged), Dr. Losonczy Gergő (Debrecen), Dr. Somfai Gábor Márk (Budapest) és Dr. Szabó Arnold (Budapest)

2009-ben: Dr. Körtvélyes Judit (Budapest), Dr. Szentmáry Nóra (Budapest), Dr. Tátrai Erika (Budapest), Dr. Újhelyi Bernadett (Debrecen)

2010-ben: Dr. Fodor Mariann (Debrecen)

2011-ben: Dr. Markó Katalin (Budapest) Dr. Kolozsvári Bence (Debrecen), Dr. Komár Tímea (Debrecen), Dr. Steiber Zita (Debrecen)

2012-ben: Dr. Albert Réka (Debrecen), Dr. Kránitz Kinga (Budapest), Dr. Szalai Irén (Budapest) és Dr. Szabó Klaudia (Budapest)

2013-ban: Dr. György Bence (Budapest), Dr. Kocsis Péter Balázs (Szeged), Dr. Surányi Éva (Debrecen) és Veréb Zoltán (Debrecen)

A 2014. évi ARVO kongresszusi részvétel támogatást elnyerték: Dr. Dienes Lóránt (Budapest), Dr. Laurik Lenke Kornélia (Budapest), Dr. Varga Boglárka Enikő (Budapest), Dr. Szalai Eszter (Debrecen) és Dr. Rentka Anikó (Debrecen).

Vezetőség választás. A HARVO működése során az ARVO és az MSZT szabályait és követelményeit egyaránt követi, ennek következményeként az MSZT megszokott elnöki és titkári funkcióin kívül többtagú vezetőséggel is rendelkezik. Az idei pécsi MSZT Kongresszus keretében rendezett 7. HARVO Szimpózium részeként vezetőségválasztó közgyűlésre is sor került, ahol elhangzott a fenti beszámoló, és amelynek során Prof. Dr. Németh János további három évre megbízatást kapott az elnöki feladatok és Dr. Resch Miklós a titkári feladatok ellátására. A vezetőség további tagjai: Prof. Dr. Berta András, Prof. Dr. Biró Zsolt, Prof. Dr. Facskó Andrea, Prof. Dr. Holló Gábor, Dr. Kovács Illés és Prof. Dr. Szél Ágoston.

Összességében elmondható, hogy a HARVO elérte eredeti célját, ismertté vált a magyar szemészek és látáskutatók körében, számos jelentős kutatót sikerült meghívni és sok fiatal kutató eljutását segítette az ARVO kongresszusra. Bízunk benne, hogy a feladatait a következő években is folytatni tudja, hiszen évről évre gyorsul a szemészeti kutatás fejlődése. Kérjük, figyelje a Szemészetben megjelenő pályázati felhívásainkat a jövőben is.

 

Nyelvválasztás / Language

You are here  : Home History
Design template